วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
บุคลากร
กฎระเบียบ
แบบฟอร์มต่างๆ
กระบวนงาน
 

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
since 2016-05-01
 

 
 
 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
GotoKnow.org
กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550
โทรทัศน์ครู
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ
OBECLMS
ประชาคมอาเซียน
 
 


 

  ข่าว ประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
   
   
   
   
   
   
 
     
     

   
     
   
     

   
     
   
     

   
     
   
     
 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2
 
 
 
 
     
 

 

 

 
     

 

     
     
   
  full screen  
     
  ติดต่อ  
  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
  เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120  
  โทรศัพท์ 0 3262 1445 ต่อ 17  
     
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0 3262 1445 ต่อ 17
e-mail: personnel.pkn2@gmail.com