หน้าหลัก >>กระบวนงาน   

 

 

 

 

 

 

  กระบวนงาน  
  การทำบัตรฯ | การให้บริการคัดสำเนา ก.พ.7 | การขอพระราชทานเพลิงศพ | การให้บริการหนังสือรับรองเงินเดือน  
 
   การให้บริการคัดสำเนา ก.พ.7
 
 
 
 
     
  Back to home  

 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 0 3262 1445 ต่อ 17
e-mail: personnel.pkn2@gmail.com